ساغرِرنگ - رنگ و روغن(Painting)
معرفی آثار و پیشینه ی نقاش ومجسمه ساز حسین خیرآبادی

تابلوهای نقاشی 

 کارگاه استاد حسین خیرآبادی

  حسين خيرآبادي درکارگاه درحال اجرای تابلو رنگ روغن

 

حکیم حاج ملاهادی سبزواری

که توسط  حسین خیرآبادی در کنگره یکصدمین سالگرد تولدحکیم حاج ملاهادی سبزواری

کشیده شده وهم اکنون در آرامگاه آن مرحوم نصب میباشد

 

پرتره

 رنگ روغن

محبت

رنگ روغن

 نقاشی از روی تندیس گلی

مادر

طبیعت بیجان اثر  حسین خیرآبادی

منظره  کار بارنگ روغن

منظره

 کار بارنگ روغن

استاد علی اکبر صنعتی

چهره استاد علی اکبر صنعتی

رنگ روغن

طبیعت بیجان رنگ روغن

طبیعت بیجان

رنگ روغن

 

ردگ روغن مدرن

آبستره

رنگ روغن

گل رنگ روغن

گل

 رنگ روغن

پرتره رنگ روغن

پرتره

رنگ روغن

پرتره با کاردک رنک روغن

پرتره

کار رنگ روغن با کاردک

شکوه باران رنگ روغن

شکوه باران

 رنگ روغن

قسمتی از تابلو شکوه باران

قسمتی از تابلو شکوه باران

قسمتی از تابلو شکوه باران

قسمتی از تابلو شکوه باران

قسمتی از تابلو شکوه باران

قسمتی از تابلو شکوه باران

قسمتی از تابلو شکوه باران

قسمتی از تابلو شکوه باران

کودک رنگ روغن

کودک

 رنگ روغن

پرتره رنگ روعن

پرتره

 نگ روغن

واقعیت هسنی

واقعیت      سورآلیست

رنگ روغن

غرب وحشی

قسمتی از تابلو غرب وحشی

غرب وحشی

 رنگ روغنی

قسمتی از تابلو غرب وحشی

قسمتی از تابلو غرب وحشی

قسمتی از تابلو غرب وحشی

قسمتی از تابلو غرب وحشی

پرتره رنگ روغن

پرتره

رنگ روغن

منظره رنگ روغن

منظره

رنگ روغن

کودک رنگ روغن

کودک

رنگ روغن

 

 سوالهای متداول هنرجویان 

 صفحه نخست

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 17:27  توسط حسین خیرآبادی  |